Ansökan om Coronastöd

Skånes BKF Coronastöd 2021

Under årsstämman beslutades enhetligt, efter styrelsens förslag, att avsätta 200 000kr som ett
coronastöd från SDF. För att kunna söka pengar från detta stödet så behöver vi få in er ansökan
senast 30 april 2021 och den skall innehålla följande.

● Föreningens namn och SB&K nummer
● Namn på ansvarig för ansökan med kontaktuppgifter (telefon och mail)
● Föreningens bankgiro eller postgiro
● Fri text hur covid-19/corona har påverkat er förening
● Årsmöteshandlingar från 2019
● Årsmöteshandlingar från 2020
● Antal registrerade medlemmar till SB&K 2020
● Antal registrerade medlemmar till SB&K 2021
Med årsmöteshandlingar menas: verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, balansrapport,
resultatrapport, revisionsberättelse, budget och årsmötesprotokoll.
Föreningens medlemsavgifter för 2021 skall vara betalda till både SB&K och Skånes Budo &
Kampsportsförbund.
Senast två veckor efter sista ansökningsdag kommer vi meddela utslaget av fördelningen av
coronastödet. Vi förbehåller oss rätten av att begära in mer räkenskaper och handlingar om så
skulle behövas.

Ansökan mailas till Ordförande Martin Jönsson, martin.jonsson@swekempo.com

Håll i och håll ut… tillsammans skall vi ta oss ur denna pandemin!