Ändrade ansökningsperiod för material bidrag.

Vi fick tidigare in många ansökningar för bidrag av inköp för material. Vilket var glädjande. Efter ett tillskott från RF-SISU Skåne sköt vi till ytterligare bidragspengar för att så många som möjlighet skulle kunna få bidrag.

Efter vi analyserat ansökningarna har kommit fram till att ändra ansökningstiderna för att få bättre perioder och hamna rätt på årets budget. Då ingen budget är antagen i januari kan vi inte dela ut några några större belopp i bidrag gällande material.
De nya ansökningstiderna kommer att bli 15 maj till 15 juni och gäller då för de inköp man gjort under vårterminen
och 15 november till den 15 december gäller för de inköp man gjort under höstterminen. Viktigt är att inköpet kan styrkas med kvitto eller faktura, ej offert.

Bidrag ges för inköp av material förstärkning till träningslokalen/föreningen som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Posted in Uncategorized.