Årsmöten i Stockholm 19/3.

Idag hålls flertalet årsmöten för olika förbund som tillhör Svenska Budo o kampsportsförbundet på förmiddagen. Eftermiddag hålls Svenska Budo o Kampsports förbundet. Vi i styrelsen för Skånes Budo o kampsportsförbundets deltar på flertalet av dessa möten denna dag. Kvällen avslutas med Kampsportsgalan på Berns.

Rapport från Svenska Budo o kampsportsförbundets årsmöte:

Armsport och Kempo blev invalda som ny idrott och kampsport och ska tillhör Kampkonstförbundet.

Stefan Stenudd avgick som styrelseordförande och ny ordförande valdes August Wallén.

2016-03-19 15.36.02 kampsportgalan16-67

Kallelse till årsmöte 2016

Skånes Budo o kampsportsförbunds Årsmöte är söndagen den 3 april 2016

Kl:11,00 på Restaurang Översten, Regementsgatan 52 i Malmö.

Fullmaktsgranskning mellan 10:30-11:00.

Efter mötet serveras en lunch buffé med den fina utsikten över Öresundsregionen.

Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening.

Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt lunchbuffén efter till Sabrina Sedin Roskvist på sabrina_sedin@hotmail.com senast den 27 mars.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd SDF-styrelsen upprättat.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Fastställande av föredragningslista för mötet.

7. Val av två justeringsmän för protokoll tillika rösträknare.

8. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

9. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutna verksamhetsår.

10. SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.

12. Val av ordförande i SDF i SDF-styrelsen för en tid av ett (1) år.

13. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år.

14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

15. Val av revisor och revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett (1) år.

16. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för en tid av ett (1) år.

17. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan och budgetförslag

18. Fastställande av årsavgift för klubbar.

19. Behandling av motioner som tillställts styrelsen enligt § 9 och SDF-styrelsens yttrande.

20. Mötets avslutande

Årsmöte 2016

Hej alla,

I och med årsmötet närmar sig så har vi börjat med vår verksamhetsberättelse och behöver er hjälp med de olika arter vi har i förbundet. Skickar med en verksamhets sammanställning som ni kan fylla i som är relevant för vårt distrikt och som ni vill ha med i vår verksamhets berättelse.

Vill påminna er alla att titta in på vår nya hemsida som blev klar förra året. Är det någon aktivitet ni vill ha in i kalendern är det bara att maila oss. All information som e-postas till er kommer även ut på hemsidan så gå in emellan åt och titta.
Vi vill gärna se fler föreningar närvara vid huvudförbundets årsstämma som är i år den 19 mars i Stockholm och för att underlätta och stötta det så har vi i år ökat resebidraget till 1000 kr/förening.

Kvitto och redovisning skickas i efterskott till vår kassör Andre Angantyr.

Fler nyheter och information presenteras med verksamhetsplanen på årsmötet.
Tack på förhand

Med vänlig hälsning,

Förbundsstyrelsen

All Budo Seminar!

Vi ville bara tips om ’All Budo Seminar 2016’ 25-28:e mars 2016.

Ni hittar all info om seminariet och länk till folder för att anmäla sig på Malmö Budoklubbs hemsida.

http://www.malmobudoklubb.se/component/content/article/45-nyheter-allmaenna/219-all-budo-seminar2016
Det finns även information på Malmö Budoklubbs Facebooksida.

https://www.facebook.com/events/1493042937680828/
Affisch

Klicka för att komma åt all_budo_seminar_2016_poster_a3_v04.pdf


Folder

Klicka för att komma åt flyer_all_budo_seminar_2016_v01.pdf

Valberedning för Skånes Budo & Kampsportsförbund

Valberedning: Håkan Ask och Jonas Holmer

Valberedningen önskar förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2016:

1 Ledamot (Ordförande)

2 Ledamöter

2 Suppleanter

1 Revisor

1 Revisor suppleant

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda senast den 14 Mars.

Förslag skall sändas till Håkan Ask:

E-mail: asknoone@hotmail.com

Mobil: 0708 38 15 38

 

Tränarutbildning!

Nu kan man gå in och anmäla sig till Tränarutbildning steg 1 i Lund. 

Länken till anmälan är http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/747644

Internationellt toppläger i jujutsu till Skåne!

banner-reg2016

Den 2-4 januari arrangeras det årliga Combat Camp i jujutsu. Detta hålls lägret i Dalby och arrangörerna tror på närmare 250 deltagare från omkring tio nationer. Hela det svenska landslaget kommer vara på plats.
– Vi är stolta över att flera av världens starkaste nationer väljer att komma till Sverige för sina respektive säsongsstarter, säger en av arrangörerna Michael Kuntz, som också är det svenska jujutsulandslagets förbundskapten.

Sverige har på några år etablerat sig som en av de riktigt starka jujutsunationerna i världen. Under VM i Bangkok i november vann Sverige fem medaljer, ett guld, två silver och två brons och blev åttonde bästa nation i medaljligan.

I början på året, närmare bestämt mellan den 2-4 januari, kommer Combat Camp i jujutsu att hållas i Dalby. Och dit kommer hela det svenska landslaget och flera andra stora jujutsunationer, för att tillsammans starta upp den nya säsongen.
– Det blir väldigt häftigt. Ifjol hade vi 240 deltagare från åtta nationer på lägret, säger Kuntz.

En av de som kommer att vara med är den nyblivna världsmästarinnan från Bangkok-VM Helena Edfeldt, som vann guldet i damernas ne waza -55kg. Dessutom kommer landslagets Jonas Lund, som numera tränar i just Dalby, att vara med på lägret. Också den forne holländska världsmästaren Rob Haans, som är en av Sverige landslagscoacher, huserar i Dalby.