Medlemsavgift

Till klubbledare i Skåne tillhörande Svenska Budo & Kampsportsförbundet och vårt distrikt, Skåne.

Årsavgiften till SkBKF är 200:- per klubb och år och är obligatorisk enligt Svenska Budo och Kamsportsförbundets stadgar.
Detta belopp skall vara inbetalt senast den 31 januari respektive år för att klubben skall ha rösträtt vid årsmötet samma år.

Plusgiro nr: 91 82 76-7, märk inbetalningen med klubbnamn samt Medlemsavgift 2017.

Del av Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar
6 § Distriktsförbund
6.1 Förbundet har för sin regionala verksamhet distriktsförbund (SDF). Huvudman för SDF är Förbundet på så sätt att SDF:s verksamhet skall vara i överensstämmelse med Förbundets verksamhet.

5 § Åtaganden
5.1 Föreningen skall:
1. Följa RF:s, Förbundets och UF:s stadgar, tävlingsregler och övriga bestämmelser och reglementen.
2. Till Förbundet och distrikt senast den 31 januari verksamhetsåret erlägga av Förbundets stämma, UF-stämman och distriktsstämman fastställda avgifter för innevarande verksamhetsår.

Kommentera