DM helgen 2020

Nu har vi kommit lite längre i planeringen. Datum är satt till den 16-17 maj 2020 för den första samlade DM Helgen. Sex idrotter har visat intresse vilket är kul. Tanken är att DM Helgen skall vara återkommande.

Bifogat finner ni mer information kring helgen. Fyll i denna och skicka tillbaka senast den 25 februari. Bifogat finns även en ansökan för DM status om ni inte har detta redan.

Några idrotter har mer än en intresserad förening som vill arrangera. Detta är inget vi kan lägga oss i utan ni får vända er till ert underförbund och söka sanktion därigenom.

Vi kommer även framöver planera in en träff med alla kontaktpersoner.

Väl mött

Martin Jönsson
Ordförande
Skånes Budo & Kampsportsförbund

För mer information:

http://budonet.info/?page_id=666

Posted in Uncategorized.