Vår Årsstämma 2020

KALLELSE

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund
Tid: 2020-03-08, kl. 10:00
Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 09:30 – 09:55
Efter mötet serveras en brunch buffé. Förbundet står för kostnaden för två representanter från
varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt brunchbuffén efter till Martin
Jönsson, martin.jonsson@swekempo.com och senast den 21 februari.
Välkomna
Förbundsstyrelsen

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2020.
Följande poster önskas förslag till:
1 Ledamot (Ordförande)
2 Ledamöter
2 Suppleanter
1 Revisor
1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:
• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.
• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.
• Ange eventuella referenspersoner.
OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 25 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com
E-mail: camilopozo@me.com

Mer information och dokument finns på följande sida: Årsstämma 2020

Posted in Uncategorized.