Hedersgradering!

Styrelseledamot Patrick Van Hengel blev under Kempons Jubileumsläger den 1juni hedersgraderad till 6dan i Kempo.

Detta var första gången Kempons Riksgraderingskommitté ihop med Internationella Kempoförbundets ordförande Amatto Zaharia (Rumänien) delade ut hedersgrader i Sverige som tack för ovärderlig hjälp under många år. Även Christer Andersson, Örebro, fick en hedersutnämning.

Stort grattis säger vi från styrelsen

Posted in Uncategorized.