DM helgen 2020

Nu har vi kommit lite längre i planeringen. Datum är satt till den 16-17 maj 2020 för den första samlade DM Helgen. Sex idrotter har visat intresse vilket är kul. Tanken är att DM Helgen skall vara återkommande.

Bifogat finner ni mer information kring helgen. Fyll i denna och skicka tillbaka senast den 25 februari. Bifogat finns även en ansökan för DM status om ni inte har detta redan.

Några idrotter har mer än en intresserad förening som vill arrangera. Detta är inget vi kan lägga oss i utan ni får vända er till ert underförbund och söka sanktion därigenom.

Vi kommer även framöver planera in en träff med alla kontaktpersoner.

Väl mött

Martin Jönsson
Ordförande
Skånes Budo & Kampsportsförbund

För mer information:

http://budonet.info/?page_id=666

Vår Årsstämma 2020

KALLELSE

Kallelse till årsmöte i Skånes Budo & Kampsportsförbund
Tid: 2020-03-08, kl. 10:00
Plats: Scandic Star i Lund, Glimmervägen 5.
Fullmaktsgranskning kl. 09:30 – 09:55
Efter mötet serveras en brunch buffé. Förbundet står för kostnaden för två representanter från
varje förening. Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt brunchbuffén efter till Martin
Jönsson, martin.jonsson@swekempo.com och senast den 21 februari.
Välkomna
Förbundsstyrelsen

VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2020.
Följande poster önskas förslag till:
1 Ledamot (Ordförande)
2 Ledamöter
2 Suppleanter
1 Revisor
1 Revisor suppleant
OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:
• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.
• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.
• Ange eventuella referenspersoner.
OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 25 februari.
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com
E-mail: camilopozo@me.com

Mer information och dokument finns på följande sida: Årsstämma 2020