Träningsläger för styrelsen!

TRÄNINGSLÄGER FÖR SDF-STYRELSEN
DEN 13-14 SEPTEMBER I LUND

Skånes budo o kampsportsförbund är på träningsläger som riktar sig till förbundens styrelser, valberedningar och
anställda. Träningslägret innehåller föreläsning, workshop, utvecklingsarbete och nätverkande.

Vi kommer att arbeta med ”Hur jobbar vi strategiskt i våra idrotter i riktning mot idrottens Strategi 2025”