En lyckad årsstämma avklarad.

12 föreningar fanns representerade, varav 10 hade rösträtt med totalt 15 röster.

Sabrina Sedin Roskvist valde att kliva av som ordförande för att lägga sin tid på andra uppdrag.

Som ny ordförande på 1 år valdes Martin Jönsson.

Val av 2 ledamöter på 2 år blev det omval för Patrick van Hengel och nyval för Anders Olsson.

Val av 2 suppleanter på 1 år blev det omval för Magnus Andersson och nyval för Sabrina Sedin Roskvist.

Årsstämman avslutades med en lunch buffé!

Bilden visar avtackande för avgående ordförande Sabrina Sedin Roskvist, Hedersordförande Leif Almö samt ny ordförande Martin Jönsson.

Årsstämma, söndagen den 3/3 2019, kl.11:00 på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona

Skånes Budo & Kampsportsförbund årsstämma äger rum söndagen den 3 mars 2019, kl. 11:00 på Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona.
Fullmaktsgranskning börjar kl. 10:30.
Efter mötet serveras en brunch buffé. Förbundet står för kostnaden för två representanter från varje förening.
Vänligen anmäl deltagande för årsstämma samt brunchbuffén efter till Sabrina Sedin Roskvist på sabrina_sedin@hotmail.com senast den 24 februari.

Påminnelse:
Vi behöver era verksamhetsberättelser eller något ni vill skall vara med i vår verksamhetsberättelse som presenteras till årsstämman den 3 mars, skicka gärna in dessa snarast men senast 17 februari till sabrina_sedin@hotmail.com.

Tack på förhand och välkomna
Förbundsstyrelsen

Årsstämma 2019!

Årsstämma för 2019 äger rum söndag den 3 mars på Hotell Öresund i Landskrona och valberedningens arbetet har börjat.

Valberedningen består av Camilio Pozo och Pär Berg och de önskar förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande)

2 Ledamöter

2 Suppleanter

1 Revisor

1 Revisor suppleant

OBS, viktig är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

OBS, förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 10 februari.

Förslag skall sändas till både Camilo Pozo och Pär Berg

E-mail: camilopozo@me.com
E-mail: perxberg@gmail.com

Konferens med tema jämställdhet.

Helgen den 24-25/11 träffades representanter från underförbund, distrikt, valberedningar, huvudförbund och kansli för att diskutera utifrån strategi 2025, idrottens gemensamma vision. Fokus för dagen var hur vi inom organisationen arbetar med två av utvecklingsresorna, Inkluderande idrott för alla samt Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Huvudförbundsstyrelsens representanter Clara Wetzelmayr, Musse Hasselvall och Patricia Kazimierzcak höll i trådarna och inledde med en inblick i nuläget.

Samtidigt pågick Ju-Jutsu VM och Skånes Budo & Kampsportsförbundet fanns på plats med monter.

Dags att söka lokalt aktivitetsstöd!

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Utöver pengar till föreningen ingår inrapporterat LOK-stöd i underlaget när RF beräknar bidrag till SB&K och bidrar därför även till den gemensamma ekonomin.
Sista ansökningsdag för våren 2018: 25 augusti 2018
Ansökan för våren 2018 (dvs aktiviteter bedrivna 1 januari – 30 juni) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 augusti 2018 klockan 23:59.

Registrera ansökan så snart det går så att föreningen inte går miste om eventuellt bidrag. Det går utmärkt att skicka in ansökan så snart vårens aktiviteter är avslutade.

Mer information finns på svenskidrott.se
Manualer för rapportering och ansökan i IdrottOnline är samlade här.

Ytterligare frågor?
LOK-STÖDSGRUPPEN
Mail: lok@rf.se
Telefon: 08-699 61 50